Inspecties

Jaarlijkse bedrijfsinterne controle
vloeistofdichte vloeren

Om de duurzaamheid van uw vloeistofdichte vloer te verlengen moet u uw vloer jaarlijks (laten) controleren. Overal waar activiteiten plaatsvinden boven een vloeistofdichte vloer, of daar waar met bodembedreigende stoffen wordt gewerkt, bijvoorbeeld bij tankstations, tankplaatsen, brandweerkazernes, wasplaatsen, gemeentewerven en  bedrijven met proces-gerelateerde vloeren, is een periodieke keuring van de vloeistofdichte voorziening wettelijk verplicht.

Met een jaarlijkse inspectieronde kan eventuele schade vroegtijdig opgespoord en hersteld worden. Daarmee voorkomt u hoge reparatiekosten, verlengt u de levensduur van uw vloeistofdichte bedrijfsvloer en voorkomt u hoge saneringskosten in geval van bodemverontreiniging ten gevolge van uw beschadigde vloer.

Inspectie vloeistofdichte vloer

Het is onmogelijk en niet toegestaan om zelf vast te stellen of een vloer voldoende vloeistofdicht is. Daarom is het verplicht dat deze vaststelling wordt gedaan door een onafhankelijke, geaccrediteerde inspecteur. De accreditatie is dan voor de AS SIKB 6700 “Inspectie bodembeschermende voorzieningen”.

Een inspectie van uw vloeistofdichte vloer dient 1 x in de zes jaar uitgevoerd te worden.

Een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer dient direct na aanleg gekeurd te worden. Wij werken samen met deskundige inspecteurs die bij u op locatie de inspectie uitvoeren. Na uitvoering van de inspectie ontvangt u een gedetailleerde rapportage.

Verklaring vloeistofdichte voorziening (VVV)

Eenmaal goedgekeurd krijgt de vloer een certificaat van vloeistofdichtheid, oftewel een Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen. Het certificaat is zes jaar geldig. Elke zes jaar moet de vloer opnieuw worden geïnspecteerd op vloeistofdichtheid door een AS SIKB 6700 “Inspectie bodembeschermende voorzieningen” geaccrediteerd bedrijf.