Nieuwe was-en tankplaats Ponton Made

Ponton Made levert Pontons voor werkprojecten, evenementen en transport. Wij kregen de opdracht voor het aanleggen van een nieuwe was- en tankplaats inclusief plaatsing van een olieafscheider-combinatie. In de milieu roostergoot is een nieuwe slipopvang ingebouwd. Deze grote was- en tankplaats is bijna permanent in gebruik. Belangrijk onderdeel in dit werk was een snelle en efficiënte uitvoering om te waarborgen dat het werkproces zo min mogelijk werd stilgelegd. Uiteindelijk zijn de  werkzaamheden in één fase tijdens de zomervakantieperiode 2019 uitgevoerd en was de vloeistofdichte voorziening binnen 1 week gerealiseerd.

Share

Comments are closed.