Nazorg

Een vloeistofdichte constructie

Na de zorgvuldige aanleg van de vloeistofdichte vloer en de kitvoegen ziet uw vloer er strak en professioneel uit, maar u wilt zekerheid met betrekking tot de duurzaamheid en dat de vloer vakkundig is aangelegd.

Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

Nadat de vloer is aangelegd dient deze goedgekeurd te worden, waarna u van ons een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening ontvangt. Deskundige inspecteurs voeren de inspectie uit conform de eisen van de AS SIKB 6700 met bijbehorende protocollen 6701 visuele inspectie vloeistofdichtheid bodembeschermende voorzieningen en/of 6703 inspectie vloeistofdichtheid van bodem beschermende voorzieningen met hydrologische meting. Deze Verklaring Vloeistofdichte Voorziening is geregistreerd bij het SIKB en heeft een geldigheid van zes jaar.

Jaarlijkse bedrijfsinterne controle

Om de duurzaamheid van uw vloeistofdichte vloer te verlengen moet u uw vloer regelmatig (laten) controleren. Met een jaarlijkse inspectieronde kan eventuele schade vroegtijdig opgespoord en hersteld worden. Daarmee voorkomt u hoge reparatiekosten, verlengt u de levensduur van uw bedrijfsvloer, en voorkomt u hoge saneringskosten in geval van bodemverontreiniging ten gevolge van uw beschadigde vloer. ESE voert deze jaarlijkse controle graag voor u uit . De jaarlijkse controle kan eventueel gecombineerd worden uitgevoerd met de halfjaarlijkse controle op de olieafscheider.

Beoordelingsrichtlijn

Om in aanmerking te komen voor een certificaat moeten processen, producten en materialen voldoen aan de daarvoor geldende Beoordelingsrichtlijn (BRL7700). Hierin staan alle eisen, voorschriften en wetten die van toepassing zijn op het proces. Bovendien biedt de BRL duidelijkheid over de eisen ten aanzien van materialen, producten en/of grondstoffen die tijdens het proces worden gebruikt.

Kijk voor meer informatie over wet en regelgeving op:

www.bodembescherming.nl

www.SIKB.nl

Garantie

Alle door ons gebruikte materialen vallen onder de Komo-certificering, ten aanzien van milieu. Dit betekent dat de materialen een constante kwaliteit behouden. Daarnaast ontvangt u een schriftelijke garantie op de kitvoegen van 3 tot 5 jaar, afhankelijk van het toepassingsgebied.