Renovatie was/tankplaats in De Meern

RENOVATIE WAS/TANKPLAATS IN DE MEERN

In de Meern heeft ESE een was/tankplaats gerenoveerd. De was/tankplaats was afgekeurd en moest op last van de Omgevingsdienst op zeer korte termijn hersteld worden.  Een snelle en efficiënte uitvoering was dus belangrijk. Om stagnatie van het werkproces zo veel mogelijk te voorkomen zijn de renovatiewerkzaamheden in het weekend uitgevoerd. Na herstel is de voorziening opnieuw gekeurd en is de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven, geldig voor 6 jaar.

Het project is gerealiseerd in april 2021.

Share

Comments are closed.