Voegvullingen

De juiste kitten en de juiste afdichtingstechniek

ESE is gespecialiseerd in industrieel professioneel onderhoud van vloeistofdichte vloeren zoals betonreparaties en afdichtingen. Om een optimale bodembescherming te garanderen, moet de afdichting tussen de vloerdelen goed afgestemd zijn op uw bedrijfsvoering.

Wij stellen hoge eisen aan de afdichtingsproducten en de applicatie daarvan. Doelstelling hierbij is om een duurzame afdichting voor de toekomst te garanderen.

Individuele oplossingen

Uw bedrijf werkt volgens een productieproces waarbij u specifieke producten en wellicht chemicaliën gebruikt die afwijken van andere bedrijven. Wij zorgen voor de juiste kit en afdichtingstechniek, optimaal geschikt voor uw bedrijf.

Milieubewuste oplossingen

Omdat het milieu ons allemaal aan gaat, vinden wij een duurzame bodembescherming van groot belang. We willen niet dat er chemicaliën of andere schadelijke vloeistoffen de bodem indringen. Naast de specifieke afdichtingsproblematiek van uw bedrijf houden wij ook rekening met weersinvloeden. Bovendien werken wij met producten die het milieu en de mens zo min mogelijk belasten.