Was- en tankplaatsen

Schoon materieel én een schone bodem

Bodembescherming bij wasplaatsen is natuurlijk essentieël. Dit geldt voor autowasplaatsen, jachthavens en de chemische industrie. Wanneer al het waswater de bodem zou indringen zou dit schadelijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben. ESE legt voor u de juiste vloeistofdichte vloer aan om dit probleem te voorkomen.

Specifiek voor wasplaatsen

Bij wasplaatsen dient het waswater opgevangen te worden zodat het niet de grond indringt. Daarbij loopt het waswater in roostergoten die direct gekoppeld zijn aan een afscheider. De afscheider scheidt de olie en bezine van het water. Hierdoor kan het water vaker als waswater ingezet worden.