Olie- en benzine afscheiders

Olie- en benzine afscheiders

Het lozen van oliehoudend afvalwater kan schade aan het milieu toebrengen. Om die reden worden in besluiten en vergunningen voorschriften gesteld aan oliehoudend afvalwater, om de lozing van olie zowel in het riool als in het oppervlaktewater te beperken. Dan is het plaatsen van een olieafscheider noodzakelijk.
Veel voorkomende locaties waar olieafscheiders toegepast worden zijn:

 • Tankstations
 • Garagebedrijven
 • Autosloperijen
 • Milieustraten en opslagterreinen voor afval
 • Laad en loskuilen, wasstraten, overslagplaatsen
 • Parkeerterreinen
 • Industrie
 • Wasplaatsen waar olie vrijkomt
 • Brandweerkazernes

De toepassing en de afmeting van een olieafscheider zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de oppervlakte van het af te wateren terrein, het  gebruik van hogedrukreinigers, de omstandigheden waaronder het terrein wordt gebruikt etc.

Ter bepaling hiervan maakt ESE een berekening volgens  NEN-EN 858.
ESE biedt een uitgebreid gamma aan olieafscheiders dat volledig voldoet aan de eisen van de NEN-NEN 858. Al onze olieafscheiders beschikken, afhankelijk van de toepassing, over een KOMO en/of CE-markering. De olieafscheiders zijn leverbaar in diverse standaardmaten, maar ook een speciaal op maat gemaakte olieafscheider behoort tot de mogelijkheden.

Onderhoud

ESE voert conform de NEN-EN 858-2 het wettelijke verplichte onderhoud aan uw OBAS uit:

 • Halfjaarlijks uitvoeren van een olie- en sliblaagmeting
 • 5 jaarlijkse controle
 • Ledigen en reinigen van olieafscheiders op afroep
 • Controle kathodische bescherming tankinstallatie
 • Reparatie
 • Saneren van olieafscheiders

Olieniveausignalering

Conform de Europese norm is het verplicht een olielaag dikte alarmeringssysteem te installeren. ESE levert een unieke draadloze olieniveausignalering, de KWM Databatt.

ESE dimensioneert, levert, installeert en inspecteert.

Het voordeel hiervan is dat u nog maar met maar één partij te maken heeft. Hierdoor loopt uw bedrijf geen risico op schade door eventuele miscommunicatie tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij de aanleg.

Door onze jarenlange ervaring zijn wij de juiste partij bij de aanschaf, aanleg en onderhoud van uw olieafscheider installatie.