Nieuwe vloeren

Dé perfecte nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer voor úw bedrijf

Heeft uw bedrijf een vloeistofdichte vloer nodig, dan kijkt ESE naar uw bedrijf. Want geen enkel bedrijf is gelijk. Door verschillende productieprocessen, stoffen, locatie en wetgeving valt uw bedrijf niet in een standaard hokje. En omdat bodembescherming ons allen aangaat zoeken wij naar dé oplossing die perfect aansluit bij uw bedrijf.

Het aanbrengen van de (nieuwe) vloeistofdichte vloer of voorziening, al dan niet in combinatie met een OBAS, betekent een veranderde bedrijfssituatie. Hiervan zult u het bevoegd gezag op de hoogte moeten brengen.

Omdat ESE uw aanspreekpunt is zullen wij u ook kunnen begeleiden in de noodzakelijke procedures, onderzoeken en communicatie richting het bevoegd gezag. Zo weet u zeker dat na realisatie ook de handhaving akkoord kan gaan met de nieuwe situatie.

Met speciaal ontwikkelde vloeistofdichte milieuplaten en gecertificeerd leg- en kitwerk biedt ESE  een duurzame totaaloplossing voor bodembescherming.

Onze vloeistofdichte vloeren: