Renovatie

Uw huidige vloer renoveren?

Uw bedrijf gaat al even mee en de vloeren blijken na keuring niet meer volledig te voldoen aan de wettelijke eisen volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Dan kunt u ervoor kiezen om een nieuwe vloeistofdichte vloer aan te laten leggen of u laat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de vloer te herstellen of te renoveren.

Wat is écht nodig?

ESE kijkt altijd objectief naar de situatie binnen uw bedrijf. Wanneer tijdens onderzoek blijkt dat de huidige vloer prima te herstellen of te renoveren is, krijgt u dat eerlijk te horen. De vloer wordt dan volledig geïnspecteerd op scheuren en onthechte kitvoegen.
Ook kijken we naar eventuele wijzigingen in de productieprocessen binnen uw bedrijf en op basis van alle gegevens beslissen we wat de herstel- of renovatiewerkzaamheden moeten inhouden.
Kijk voor meer informatie op: www.bodembescherming.nl